مقالات ۲

   
 
 
 
 
 
جامۀ پشت و روی پرولتاریا  بیژن فرهادی ٨ مرداد ۱۴٠۱
 
جستار رهایی جامعه   مراد عظیمی ٧ مرداد ۱۴٠۱
 
 
تحکیم سنگرها (به بهانۀ بک نقد)   روزبه راسخ ۳۱ تیر ۱۴٠۱
 
یک گام به پیش دوگام به پس   وحید اسدی ۲۴ تیر ۱۴٠۱
 
 
 
 
 
مارکس و انگلس و مفهوم حزب  مانتی جانستون - ترجمۀ آزاده ریاحی (سایت آذرخش) ۱٧ تیر ۱۴٠۱
 
نقدی بر دیدگاه های «نویسندگان سرخط»  کارگران انقلابی متحد ایران ۱٦ تیر ۱۴٠۱
 
"سود سازی از درد و رنج" توسط سرمایه؛  فریده ثابتی ۱٣ تیر ۱۴٠۱
 
قبای گشاد برتن پهلوی و یاران‌اش  امیرحسین محمدی فرد ٣ تیر ۱۴٠۱
 
 
 
 
برچسب زنی جریان‌های دست راستی ممنوع!  امیرحسین محمدی فرد ٢۹ اردیبهشت ۱۴٠۱
 
 
انقلاب در انقلاب؟ مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی در آمریکای لاتین  رژی دبره - مترجم حسین جوینده ٢٦ اردیبهشت ۱۴٠۱
 
 
انکشاف اقتصادی ايران و امپرياليسم انگلستان (ويرايش جدید)  آ. سلطانزاده - ترجمۀ ف.کوشا ١٢ اردیبهشت
 
ایدئولوژی و پنداشت های ناشی از آن - قسمت دوم  احمد بخردطبع ١٢ اردیبهشت ۱۴٠۱
 
 
 
سرمایه، هاروی را اجاره کرده است؟   بابک جوان ٦ اردیبهشت ۱۴٠۱
 
 
 
 
 
 
مانیفست ائتلاف سوسیالیست های روسیه علیه جنگ   نقد اقتصاد سیاسی ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
 
جنگ اُکراین (ضد احالۀ ۳)   پ.د.اف   پویان صادقی ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
 
ابهام جنگ   ترجمه ستار رحمانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
 
 
 
اوکرائین، ریشه واقعی جدال در کجاست؟  ناصر پایدار ٧ اسفند ۱۴۰۰
 
 
 
 
 
جنبش شورائی ضد سرمایه داری یعنی چه؟   مزدک کوهکن ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
 
مجامع عمومی: یک پیشنهادِ بورژوایی   جلال اعتماد زاده ۲٦ بهمن ۱۴۰۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"بیدادِ غیابِ مارکس"   خسرو خاکبین ۱۴ دی ۱۴۰۰
 
اسناد انترناسيونال اول كارل ماركس - فردريش انگلس   سایت آذرخش - ترجمه بیژن ۹ دی ۱۴۰۰
 
 
نهادها یا سازمان های توده ای کارگری   سهراب شباهنگ و بهروز فرهیخته ٢ دی ۱۴۰۰
 
 
 
 
 
 

صفحۀ اصلی
اخبار کارگری
گزارش
بیانیه و اطلاعیه
برگزیده
مقالات
مقالات ۱
مصاحبه و گفتگو
اول ماه مه
هنر و ادبیات
!بمناسبت روز جهانی زن
بحران اقتصادی - انتخابات
بحران اقتصادی - انتخابات١
صدا و تصویر
سایت های دیگر
تماس